Akty prawne przesłane OFOP do konsultacji

MPiPS przesłało do konsultacji projekty.

poniedziałek, 06 czerwca 2011 09:36

Projekt Rozporządzenia w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonania zadań z opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, oraz projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy społecznej.

Uwagi do obu projektów przyjmowane są w możliwie jak najrótszym terminie.

 

Konsultacje społeczne projektu konkluzji Rady UE dot. roli wolontariatu w polityce społecznej.

środa, 11 maja 2011 13:47

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przesłało informacje, iż decyzją Rady Unii Europejskiej (2010/37/WE) rok 2011 ustanowiono Europejskim Rokiem Wolontariatu Propagującym Aktywność Obywatelską (ERW), a Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zostało Krajowym Organem Koordynującym (KOK) dla Europejskiego Roku Wolontariatu 2011 w Polsce.
Wyrazem zaangażowania Polski w problematykę wolontariatu oraz wkładem polskiej Prezydencji w działania na poziomie Unii Europejskiej jest projekt konkluzji Rady UE o Roli wolontariatu w polityce społecznej. Idea konkluzji powstała w wyniku prac i konsultacji w ramach powołanego na okoliczność Europejskiego Roku Wolontariatu 2011 Międzysektorowego Zespołu Roboczego ERW 2011. W roboczych pracach nad konkluzjami brali udział eksperci zarówno z administracji publicznej, jak i sektora pozarządowego.

Uwagi przyjmowane są do dnia 23 maja br. na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ., tel. 22 693 48 00.

Sprawne Państwo 2011-2020

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji rozpoczyna konsultacje dotyczące projektu strategii „Sprawne Państwo 2011-2020”. Celem głównym strategii „Sprawne Państwo 2011-2020” jest Państwo otwarte na potrzeby obywatela i efektywnie
realizujące zadania publiczne. Dlatego zachęcamy do zgłaszenia uwag, propozycji lub zaprezentowania opinii poprzez  pobranie i wypełnienie Formularz zgłaszania uwag do projektu strategii „Sprawne Państwo 2011-2020”. Wszystkie zgłoszone sugestie zostaną rozpatrzone po zakończonych konsultacjach.

Formularze zgłoszeniowe należy przesłać do dnia 12 maja 2011 r. na adres e-mail:
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. z adnotacją w tytule „Konsultacje projektu strategii „Sprawne Państwo 2011-2020”.

 

Projekt rozporządzenia MPiPS w sprawie trybu organizowania prac społecznie użytecznych

MPiPS przesłało do biura OFOP w dniu 24 lutego projekt rozporządzenia MPiPS w sprawie trybu organizowania prac społecznie użytecznych. W terminie krótszym niż ustatwowy uwagi można przesyłać na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Projekt dokumentu dostępny jest na BIP MPiPS.

MPiPS przesłało do konsultacji dwa rozporządzenia.

poniedziałek, 14 lutego 2011 17:30

Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych. 

pobierz projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem

Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku, klubie dziecięcym, dziennego opiekuna oraz wolontariusza.

pobierz projekt rozprządzenia wraz z uzasadnieniem

UWAGI przyjmowane są w terminie do 28 lutego 2011 r.

 

 

Strona 7 z 9

«pierwszapoprzednia123456789następnaostatnia»