Konsultacje społeczne


Pozarządowe konsultacje społeczne

Często słyszy się, że organizacje powinny mówić jednym głosem, że powinny reprezentować jednolite stanowisko przynajmniej w kwestiach podstawowych. Ale jak można to osiągnąć nie wiedząc jakie zdanie mają poszczególne organizacje? A czy organizacje mają w ogóle jakieś zdanie? Zdanie, które nie byłoby jedynie stanowiskiem prezesa lub dyrektora biura? Wydaje się, że jeśli w imieniu organizacji można składać oświadczenia woli, tym bardziej można w ich imieniu zajmować określone stanowisko.

To właśnie z takich, mniej lub bardziej formalnie przyjętych, stanowisk budować można dopiero stanowisko sektora. Kolejność jest prosta. Najpierw wypracowuje się stanowisko w organizacji, potem pomiędzy organizacjami. Właśnie wypracowaniu wspólnych stanowisk w środowisku organizacji ma służyć ta strona.

Nie oznacza to, że nie mogą się tu wypowiadać w swoim imieniu osoby indywidualne. W końcu to ich zdanie decyduje o tym, jakie decyzje podejmie organizacja, dlatego chcemy, by uczestniczyły w dyskusji. Jednak szczególną wagę przykładać będziemy do stanowisk poszczególnych organizacji.

Zachęcamy do udziału w naszych konsultacjach!

 

Prezes OFOP-u

Piotr Frączak